Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại trang La Queenara bao gồm: Họ và tên, Email và Số điện thoại. Đây là thông ti mà La Queenara cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại La Queenara. Thông tin này chỉ được sử dụng nhằm mục đích liên hệ với người đăng ký sử dụng, đảm bảo quyền lợi của người dùng.

Người dùng có trách nhiệm tỏng việc bảo quản tài khoản và mật khẩu của mình. Đồng thời thông báo cho La Queenara về những trường hợp vi phạm chính sách bảo mật, sử dụng trái phép của bên thứ ba.

Phạm vi sử dụng thông tin tại La Queenara

La Queenara sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng;

– Gửi các thông báo về hoạt động liên quan giữa La Queenara và người dùng;

– Ngăn ngừa hoạt động phá hủy tài khoản của người dùng hoặc hoạt động giả mạo;

– Liên lạc và giải quyết trong các trường hợp đặc biệt khác;

– Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài trường hợp liên hệ và cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch tại La Queenara;

– La Queenara có trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Thời gian lưu trữ thông tin tại La Queenara

Thông tin người dùng tại La Queenara được lưu trữ cho đến khi người dùng có yêu cầu xóa bỏ. Dữ liệu cá nhân người dùng sẽ được bảo mật tại máy chủ của La Queenara.

Cảm kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng tại La Queenara được chúng tôi cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật. Việc thu thập thông tin tại La Queenara được thực hiện theo sự đồng ý và chủ động của khách hàng. Các hoạt động này được cho phép bởi pháp luật có liên quan và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

La Queenara cam kết:

1. Không sử dụng, chuyển giao cung cấp và tiết lộ cho bên thức ba thông tin khách hàng. Các hoạt động này chỉ được diễn ra khi khách hàng chủ động đồng ý với La Queenara.

2. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker xâm nhập. La Queenara có trách nhiệm thông báo tới khách hàng về sự cố. Và thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

3. Bảo mật tuyệt đối thông tin các giao dịch, thông tin trao đổi với khách hàng.

Đô thị nghỉ dưỡng phức hợp tại Hội An diện tích 200ha tiện ích 5 sao

La Queenara là dự án đô thị nghỉ dưỡng hàng đầu miền Trung. Bạn có thể sở hữu lâu dài sản phẩm và được cam kết thu mua 125% giá trị sau 3 năm và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Hotline: 0899 886 568

Website: www.laqueenaravn.com

Fanpage: https://www.facebook.com/pagelaqueenara